วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2555

กลอนผู้อำนวยการ

                      พระมหา ดร.ประภาส ปริชาโน (ป.ธ.๔,ศน.บ.,M.A.,Ph.D.)
                             ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิโรจน์ผดุงศาสน์


จากวันนั้นถึงวันนี้

จากบ้านนา ป่าดง พงษ์ไพสัณฑ์
มาถึงวัน สำเร็จ อย่างล้นเหลือ
มีวิโรจน์ ผดุงศาสน์ คอยจุนเจือ
ช่วยหนุนเกื้อ เอื้อวิชา บรรดามี

เรามันจน ข้นแค้น แสนลำบาก
จะหากิน หาอยาก ยากทุกที่
เพราะเรียนน้อย ด้อยรู้ คู่ชีวี
น่าสงสาร อย่างนี้ ที่เล่ามา

พ่อและแม่ นำฝาก ให้ได้บวช
ฝึกฉันสวด เขียนอ่าน การศึกษา
คำสั่งพ่อ "ตั้งใจ" นะลูกยา
จดจำมา ไว้คิด จิตสอนตน

ได้ฟันฝ่า ต่อสู้ จนวันนี้
มีดีกรี ดอกเตอร์ ไม่สับสน
เพราะตั้งใจ มุ่งมั่น คู่อดทน
สู้ดิ้นรน สำเร็จ เป็นเพชรงาม

หากไม่มี วิโรจน์ ผดุงศาสน์
คงมิอาจ ได้เรียน เพียรหรอกหนา
ขอบพระคุณ หลวงพ่อ ที่เมตตา
ชี้นำพา ถึงฝั่ง ดั่งหวังเอย ฯไม่มีความคิดเห็น: