วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556

สำนักเรียนวัดมิ่งเมือง ประมวลภาพปฐมนิเทศนักธรรมประจำปี ๒๕๕๖

พระมหาประภาส ปริชาโน,ดร. อาจารย์ใหญ่สำนักเรียน

สามเณรถวายสักการะอาจารย์ใหญ่

ขอขมากรรมเพื่อรับพรจาออาจารย์ใหญ่

มอบอุปกรณ์การศึกษา

คณะครูอาจารย์และนักเรียนนักธรรม

อาจารย์ใหญ่ให้โอวาทแก่สามเณร

นักธรรมชั้นเอกประจำปีนี้

อาจารย์ใหญืนำพาไว้พระ

ภาพหมู่รวมทุกชั้นพร้อมครูอาจารย์

ตั้งใจเรียนนะสามเณรน้อยเอ๋ยยย

ไม่มีความคิดเห็น: