วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555

ผู้มีพระคุณกับโรงเรียนวิโรจน์ผดุงศาสน์

มาดูว่าผู้มีพระคุณกับวัดมิ่งเมืองและโรงเรียนวิโรจน์ผดุงศาสน์
เป็นใครและรูปร่างหน้าตาอย่างไรบ้าง บางท่านอาจจะยังไม่รู้
วันนี้เลยขอนำภาพมาให้ได้ชมกัน ดูกันเลย
พระราชปริยัติวิมล ผู้จัดการโรงเรียนรูปปัจจุบัน

พระเดชพระคุณพระราชสิทธาจารย์ เป็นปฐมาจารย์บรมครู

หลวงปู่พระครูวินัยรสสุนทร เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนและส่งเสริมการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

หลวงพ่อเจ้าคุณพระราชปริยัติวิมล เจ้าอาวาสรูปัจจุบัน,เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด

องค์ปฐมาจารย์ที่มีอุปการะแก่สถานศึกษาของเรา
พระมหา ดร.ประภาส ปริชาโน (ผู้อำนวยการรูปปัจจุบัน)

ไม่มีความคิดเห็น: