วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

ขอเชิญถวายการต้อนรับเจ้าพระคุณสมเด็จ พระมหามุนีวงศ์ ณ วัดมิ่งเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด

ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และ
พุทธศาสนิกชนทั่วไปร่วมงาน
ทำบุญอายุวัฒนมงคล ๕ รอบ ๖๐ ปี 
พระราชปริยัติวิมล (สายัณห์ ป.ธ.๔,Ph.D.) 
เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ) 
รองอธิการบดี มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕
ณ วัดมิ่งเมือง ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

กำหนดการ
วันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕
แห่สัญญาบัตรพัดยศ พระราชาคณะชั้นราช
พระราชปริยัติวิมล (สายัณห์ ป.ธ.๔ Ph.D.)
และปริญญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก)
พระมหา ดร.ประภาส ปริชาโน (ป.ธ.๔ Ph.D.)
แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระธรรมดิลก (สมาน ป.ธ.๙)
วัดป่าแสงอรุณ เจ้าคณะภาค ๙ (ธ)
 
วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕
ร่วมกันถวายการต้อนรับเจ้าพระคุณสมเด็จ
พระมหามุนีวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม 
เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ
๑๙.๐๐ น.แสดงพระธรรมเทศนา 
โดย หลวงปู่เณรคำ ฉตฺติโก 
วัดป่าขันติธรรม ศรีสะเกษ

วันพุทธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕
ดับเทียนชัย รับวัตถุมงคลและของที่ระลึก
 

ในงานนี้มีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
ที่เป็นบุญกุศล
 อย่าพลาด! งานมงคลเช่นนี้เลย
พระราชปริยัติวิมล (สายัณห์ ป.ธ.๔, Ph.D.)

พระมหาประภาส ปริชาโน (ป.ธ.๔, Ph.D.)
 
 


 

ไม่มีความคิดเห็น: