วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555

โรงเรียนวิโรจน์ผดุงศาสน์จัดเสวนา

โรงเรียนวิโรจน์ผดุงศาสน์ของเราได้มีการจัด
เสวนาแนะแนวเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การจัดการ
เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
ในการนี้มีอาจารย์ที่เชิญมาจากโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
มาเป็นวิทยากรให้การแนะแนว
๑.อาจารย์พิพัฒ อักษรกาญจน์ ฝ่ายแผนและนโยบาย
๒.อาจารย์นิภาศิริ ฝ่ายการเงิน
เราจัดเสวนากันที่อาคารห้องสมุดเอกุตรสตาธิคุณานุสรณ์
ดูภาพกันครับ อบอุ่น แบบเป็นกันเอง "คนบ้านเดียวกัน"
เหมือนไผ่ พงศธร ว่านั่นแหละท่านเอ๋ย...อะจึ๋ย!!!
ท่านผู้อำนวยการกำลังกล่าวเปิดเสวนาและ กล่าวต้อนรับวิทยากร

อาจารย์พิพัฒ รองฯโกสินทร์ รองฯประเสริฐ ขมักเขม้นกันจัง

วิทยากรกำลังแนะวิธีการทำแผน ส่วนการเงินซีกโน้นก็กำลังติวกัน

เสวนากันได้เวลา กองทัพต้องเดินด้วยท้องล่ะท่าน...มาเสวนากันต่อในวงข้าว..

ปิดท้ายท่านผู้อำนวยการ มอบหนังสือและของที่ระลึกแก่วิทยากร ๒ ท่าน

ดูให้ดีหนังสือชุดที่มอบนี้ใครเขียน....เป็นผลงานปลายปากกาท่าน ผอ.เองแหละ..อะจึ๋ย!!

เอ๊า....ใครไม่เข้าใจหรือมีปัญหาให้ถามได้เลยคร้าบ.. (เงียบจัง)อย่าเครียดนักล่ะ
 นี้ก็เป็นภาพบรรยากาศของพวกเราชาววิโรจน์ผดุงศาสน์
มีอะไรไม่เข้าใจก็ช่วยเหลือให้คำแนะนำกันไปอย่างนี้แหละ
เสลภูมิพิทยาคมกับวิโรจน์ผดุงศาสน์ก็เหมือนเครือญาติกัน
ฝากเพลงก่อนลาด้วยเพลงนี้ครับ...
......รักกันไว้เถิด เราเกิดร่วมแดนไทย.....ท่อนต่อไปร้องเอง อิอิอิ

ไม่มีความคิดเห็น: