วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555

แข่งขันชนะเลิศที่ ๑ จ.อุบลฯ

ผู้อำนวยการกับสามเณร ชั้นม.ปลาย ชนะเลิศการตอบปัญหา อันดับ ๑
ผู้อำนวยการ ไปให้กำลังใจแก่สามเณรที่เข้าแข่งขันและได้

ผู้อำนวยการแสดงความยินดีกับทีมประกวดพานบายสี ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศอันดับ​ ๑
สามเณรชั้นม.๑ กำลังสวดไชยน้อยต่อหน้าหลวงพ่ออินทร์แปลงภายในวิหาร...สู้ๆ...
น้องเณรทีมสวดไชยน้อยกับรองผู้อำนวยการแผนและงบ ถ่ายภาพร่วมกับผู้อำนวยการ
เราได้โล่รางวัลชนะอันดับ ๑ จำนวน ๒ รายการ คือบายสีและตอบปัญหามัธยมปลาย
คณะทำงานที่ทำให้ประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม ขอแสดงความยินดีกับทุกๆท่านเด้อ....

ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในครั้งนี้
เราได้ไปร่วมกิจกรรม ณ วัดมหาวนาราม อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕
ถือว่าทำดีที่สุดแล้ว แม้ว่าบางกิจกรรมจะไม่บรรลุเป้าประสงค์
แต่ ๒ รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ที่พวกเราได้มาก็เป็น
รางวัลที่สามเณรโรงเรียนวิโรจน์ผดุงศาสน์ของเราภูมิใจ
เพราะแข่งขันกันหลายโรงเรียนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งานนี้ท่านผู้อำนวยการเดินทางไปให้กำลังใจถึงสนาม
แข่งขันเลยทีเดียว กิจกรรอย่างนี้ที่เราเรียกว่า 
"เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง" ควรให้สามเณรหรือนักเรียน
ได้แสดงความสามารถของตนอย่างนี้แหละ คือนโยบายของรัฐ
ส่วนสามเณรที่ไม่ได้รางวัลในงานนี้ก็อย่าท้อใจล่ะ
สักวันหนึ่งเราก็ต้องได้โล่รางวัลชนะเลิศบ้าง....
เดี๋ยว..วันที่ ๒๘ กันยายนนี้ โรงเรียนวิโรจน์ผดุงศาสน์
ของเราจะจัดเต็มที่วัดบึงพลานชัย ก็รอดูนะท่านเอ๋ย....
ที่สำคัญสามเณรเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมเสมอ
ผู้จัดการและผู้อำนวยการ พร้อมสนับสนุนกิจกรรม


ไม่มีความคิดเห็น: